UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
70401 PLAN 12
INGENIERIA CIVIL

CLAVE    NOMBRE DE LA ASIGNATURA       HT HP CR  PRE-REQUISITO

 

PRIMER SEMESTRE

8I0-014  BIOLOGIA BASICA               02 02 03               

DOP-100  ORIENTACION INSTITUCIONAL     01 00 01

EFS-011  EDUCACION FISICA              00 03 01

FIL-011  INT A LA FILOSOFIA            03 00 03

FIS-014  FISICA BASICA                 03 03 04

HIS-011  FUND DE HIS SOCIAL DOMINICANA 03 00 03

ICS-011  INT A LAS CIENCIAS SOCIALES   02 00 02

LET-011  LENGUA ESPANOLA BASICA I      03 01 03

MAT-014  MATEMATICA BASICA             04 00 04

                                       21  9 24

                                        

SEGUNDO SEMESTRE                                            

ARQ-121  GEOMETRIA DESCRIPTIVA         02 02 03

FIS-211  FISICA GENERAL I              03 01 03  FIS014

FIS-221  LAB DE FISICA GENERAL I       00 02 01  FIS014

LET-012  LENGuA ESPANOLA BASICA II     03 01 03  LET011

MAT-230  ALGEBRA SUPERIOR              04 02 05  MAT014

MAT-251  CALCULO Y ANALITICA I         05 02 06  MAT014 (MAT230)

QUI-014  QUIMICA BASICA                02 03 03

                                       19 13 24

 

TERCER SEMESTRE

ARQ-106  DIBUJO TECNICO I-G            02 05 04

FIS-212  FISICA GENERAL II             03 01 03  FIS211 FIS221

FIS-222  LAS DE FISICA GENERAL II      00 02 01  FIS211 FIS221

INF-101  INT AL PROCESAMIENTO DE DATOS 04 00 04

MAT-239  ALGEBRA MATRICIAL             02 02 03  MAT230

MAT-350  CALCULO Y GEON ANALITICA II   05 02 06  MAT230 MAT251

MAT-373  CALCULO VECTORIAL             03 01 04  MAT230 MAT251

                                       19 13 25

 

CUARTO SEMESTRE

AGM-131  TOPOGRAFIA I                  02 06 04  MAT350

CIV-201  MECANICA RACIONAL I           04 02 05  FIS212 MAT373

CIV-207  PROGR DE COMP APLIC A ING CIV 02 02 03  (CIV201) INF101 MAT239

ECS-110  NOCIONES DE ECONOMIA          03 00 03

EST-121  ESTADISTICA INDUSTRIAL        02 02 03  MAT350

MAT-360  ECUACIONES DIFERENCIALES      04 02 05  MAT350

                                       17 14 23

 

QUINTO SEMESTRE

AGM-132  TOPOGRAFIA II                 02 06 04  AGM131

CIV-202  NECANICA RACIONAL II          04 02 05  CIV201 MAT360

CIV-218  MTERIALES DE CONSTRUCCION     03 00 03  QUI014

CIV-219  LAS DE MATERIALES DE CONSTRUCC00 00 01  (CIV218) QUI014

CIV-244  GEOLOGIA I                    03 02 04  (AGM132) QUI014

IDI-011  INGLES ELEMENTAL I            04 00 04

                                       16 12 21                               

 

SEXTO SEMESTRE                                             

CIV-318  RESISTENCIA DE MATERIALES I   03 02 04  CIV202 CIV218 CIV219

CIV-330  INGENIERIA DE TRANSITO        04 02 05  AGM132

CIV-360  MECANICA DE LOS FLUIDOS       03 02 04  CIV202

CIV-361  LAB DE MECANICA DE LOS FLUIDOS00 02 01  CIv202 (CIv360)

CIV-401  ANALISIS ESTRUCTURAL I        03 02 04 CIV202 CIV207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CIV-441  MECANICA DE SUELOS I          03 02 04  CIV244 CIV318)(CIV360)(CIV442)

CIV-442  LAB DE MECANICA DE SUELOS I   00 02 01  CIV244 (CIV441)

                                       16 14 23

 

SEPTIMO SEMESTRE

CIV-319  RESISTENCIA DE mATERIALES II  03 92 04  CIV319

CIV-365  HIDRAULICA                    03 02 04  CIV360

CIV-366  LAB DE HIDRAULICA             00 02 01  CIV360 (CIV365)

CIV-402  ANALISIS ESTRUCTURAL II       03 02 04  CIV401

CIV-430  CARRETERA I                   03 02 04  CIV330

CIV-443  MECANICA DE SUELOS  II        03 02 04  CIV318 CIV360 CIV442

CIV-444  LAB MECANICA DE SUELOS II     00 02 01  CIV441 CIV442 (CIV443)

CIV-460  HIDROLOGIA                    02 02 03         CIV360

                                       17 16 25

 

OCTAVO SEMESTRE

CIV-314  HORMIGON ARMADO               04 02 05  CIV319

CIV-403  ANALISIS SISMO-RESISTENTE     02 02 03  CIV402

CIV-425  ING ECO Y PROY DE INVERSION   02 02 03  ECN110                    

CIV-431  CARRETERA II                  03 02 04  CIV430

CIV-450  ECOLOGIA                      02 02 05  CIV460

CIV-451  ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  04 02 05  CIV365 CIV366

                                       17 12 23

 

NOVENO SEMESTRE

CIV-414  HORMIGON ARMADO II            03 02 04  CIV314

CIV-432  CARRETERA II                  03 02 04  CIV431 (CIV432) CIV443

CIV-445  PAVIMENTOS                    03 02 04  CIV431 (CIV414) CIV443

CIV-446  FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS    02 02 03  CIV314 (CIV414) CIV443 CIV44

CIV-452  INSTALACIONES SANITARIAS      02 02 03  CIV451

CIV-462  OBRAS CIVILES EN RIEGO Y DREN 02 02 03  CIV451

                                       15 12 21

 

DECIMO SEMESTRE

CIV-415  PUENTES                       03 02 04  CIV414

CIV-418  HORMIGON ARMADO III           02 02 03  CIV414

CIV-419  ESTRUCTURAS METALICAS Y DE MAD03 02 04  CIV403

CIV-422  PLANEACION Y ORG DE OBRAS     02 02 03  CIV425

CIV-424  ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUES02 02 03  CIV425

CIV-454  IMPACTO AMBIENTAL OBRAS INGEN 02 02 02  CIV432 CIV432 CIV451

CIV-700  TESIS DE GRADO O CURSO EQUIV  00 00 08  CIV000

DER-119  LEGISLACION Y ETICA PROF      02 00 02 

                                       16 12 30

 

  TOTAL  HT =  173    TOTAL  HP  =  127      TOTAL CR =  239

 

LAS ASIGNATURAS ENCERRADAS ENTRE PARENTESIS SON CO-REQUISITOS